Je had je oogjes al gesloten.

Je had je oogjes al gesloten
eer je het daglicht had aanschouwd
nog voor je wist wat leven was
was ik al zo met jou vertrouwd

Nog voordat ik je stem zou horen
waren al jouw geluiden verstomd
nooit zal je in ons midden zijn
je hebt gezwegen, eer ik je verstond

Had ik, ook al was het slechts èèn keer
de gelegenheid gehad
om je te vertellen
hoe lief ik je had.