www.huizenvanzegen.nl

Onze visie luidt als volgt:

Huizen van Zegen is een veelkleurige, onafhankelijke groep mensen die hun tijd en hun huis ter beschikken stellen van anderen om een moment gewoon te mogen ZIJN. Om gehoord en gezien te worden. Ook is het onze visie om juist gelovigen uit alle kerken en kringen op te wekken om met ons mee te doen. En als er mensen zijn die meer willen weten over God, en over Jezus Christus, of die zichzelf aan hen willen verbinden dan zijn wij ook present om hen verder te helpen op hun weg.

www.ima-afscheidszorg.nl

Als welkom heten en afscheid nemen samenkomt

Je hebt zo lang naar je kindje uitgekeken en nu komen welkom heten en afscheid nemen samen. Dat lijkt een onmogelijke taak. Wij kunnen je hierbij helpen door niet alleen aandacht te besteden aan het afscheid nemen maar juist ook aan het verwelkomen en leren kennen van je baby. Je kindje is geboren en verdient hier zijn eigen plekje. Samen gaan we kijken hoe we hieraan het beste vorm kunnen geven. Jij bent leidend; niets moet en (bijna) alles kan en mag.

www.makeamemory.nl

Stichting Make a Memory fotografeert op verzoek van ouders en via bemiddeling van zorgprofessionals ernstig zieke, terminale en overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken (zwangerschap) tot en met zeventien jaar.

Facebookpagina Forever Loved, Never forgotten <3

U vind ons ook op Facebook.